Producenci
Produkt dnia
Regulamin

Sklep Internetowy PHU Anulka reprezentowany jest przez Annę Wieczorek prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANNA WIECZOREK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ANULKA" z siedzibą Dojazdów, ul. Kocmyrzowska 264, NIP: 6782617828, Regon numer: 351535255.

§ 1

Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego PHU Anulka działającego pod adresem elektronicznym https://marketanulka.pl, w tym w szczególności zasady składania zamówień.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Sprzedającym jest Anna Wieczorek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANNA WIECZOREK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ANULKA" z siedzibą Dojazdów, ul. Kocmyrzowska 264, NIP: 6782617828, Regon numer: 351535255.
 2. Klientem/Zamawiającym jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
 3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej sklepu internetowego są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które Klient ponosi dodatkowo, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Przy realizacji zamówienia w ramach sklepu internetowego rabaty, w szczególności wynikające z posiadanych przez Klienta kart rabatowych, nie są udzielane.
 7. Bezpośredni kontakt Klienta ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach związanych z realizacją zamówień jest możliwy:
  1. telefonicznie pod numerem telefonu: 123871233,
  2. za pośrednictwem poczty e-mail: sklep.internetowy@marketanulka.pl,
  3. listownie, na adres Sprzedawcy: PHU Anulka, Dojazdów, ul. Kocmyrzowska 264, 32-010 Luborzyca.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym jest akceptacja Regulaminu sklepu, dostępnego na stronie internetowej https://marketanulka.pl.
 3. Zamówienie napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych jest możliwe wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
 4. Poprzez złożenie zamówienia zawierającego alkohol, Zamawiający oświadcza, że jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Sprzedawca może sprzedać alkohol.
 5. Poprzez złożenie zamówienia zawierającego wyroby tytoniowe, Zamawiający oświadcza, że jest osobą, której zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, Sprzedawca może sprzedać wyroby tytoniowe.
 6. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.
 7. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. założyć konto w Sklepie Internetowym podając adres e-mail i hasło;
  2. za pomocą założonego konta zalogować się do Sklepu Internetowego;
  3. wybrać towary będące przedmiotem zamówienia, a następnie umieścić je w koszyku;
  4. wybrać sposób dostarczenia towaru i formę płatności;
  5. wpisać dane odbiorcy zamówienia, adres na który ma nastąpić dostawa towaru oraz numer telefonu do kontaktu z Klientem;
  6. jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
  7. na podsumowaniu zamówienia sprawdzić poprawność danych;
  8. potwierdzić zamówienie poprzez przycisk "potwierdzam zakup".
 8. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z przyjętym zamówieniem z wyłączeniem ust. 9.
 9. W momencie akceptacji zamówienia na stronie https://marketanulka.pl Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy:
  1. gotówka przy odbiorze zamówienia;
  2. karta przy odbiorze zamówienia.
 10. W przypadku wystąpienia braku towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedający poinformuje o tym Klienta drogą telefoniczną lub na podany przez Klienta adres email. Klient będzie mógł:
  1. wyrazić zgodę na zakup zaproponowanego mu towaru zamiennego w miejsce towaru brakującego,
  2. zrezygnować z brakującego towaru, żądając realizacji zamówienia w pozostałym zakresie,
  3. zrezygnować z całego zamówienia.
 11. Po przygotowaniu zamówienie na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w jego Koncie Internetowym, wysłany zostanie przez Sprzedającego e-mail z informacją o możliwości odbioru zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta e-maila o przygotowaniu zamówienia do odbioru.
 12. Sklep Internetowy PHU Anulka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, gdy klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
  3. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzących w dobre imię Sklepu Internetowego PHU Anulka.

Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu Internetowego PHU Anulka.

§ 4 Dostawa

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium