Producenci
Produkt dnia
Zwroty i reklamacje

§ 1 Warunki reklamacji i zwrotu towarów

 1. Sklep Internetowy PHU Anulka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:
  1. mailowo pod adresem sklep.internetowy@marketanulka.pl,
  2. osobiście lub listownie w sklepie PHU Anulka pod adresem Dojazdów, ul. Kocmyrzowska 264, 32-010 Luborzyca,
 2. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo zwrócić wadliwy towar. Wszystkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Kupujący.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 4. Klient ma możliwość zapoznania się z dostarczonym Towarem przed jego odbiorem.
 5. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 6. Możliwość zwrotu opakowań szklanych istnieje wyłącznie bezpośrednio w punkcie skupu butelek w Sklepie stacjonarnym, gdzie za zwrócone opakowania można odebrać zapłaconą kaucję. Kurier nie odbiera i nie przyjmuje opakowań szklanych na wymianę.

§ 2 Odstąpienie od umowy wzajemne rozliczenia

 1. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy    stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia, tj. od dna doręczenia przesyłki Klientowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest  poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest: 
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. nagranie dźwiękowe lub wizualne albo program komputerowy dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. prasa.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego , Sprzedający w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy dokona zwrotu uiszczonej za zakupiony towar należności.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. W sytuacji nadmiernego zużycia rzeczy Sprzedający potrąci odpowiednią kwotę Klientowi, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością nowej rzeczy a rzeczy zwróconej.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający w terminie 14 dni dokona zwrotu pieniędzy Kupującemu. Sprzedający dokona omawianego zwrotu gotówką lub przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium